Pages Menu
Navigation

Takmålning

Solid Takmålning – Hotel i Stockholm nymålat 

Förläng livslängden på ert tak – måla om i tid.

Kontakta Solid Fastighetspartner för en kostnadsfri offert och konsultation för ommålning av ert plåttak.

När gjorde ni senaste underhållskontroll av ytskiktet på ert tak? Flagar färgen och står ert plåttak utan skydd från takfärg och förzinkning? Finns det repor i ytskiktet efter vinterns takskottning? Finns det korrosionsangrepp som kan rostgrundsbehandlas och på så sätt undvika omläggning av ert plåttak och dyra följdkostnader.

Med Solid Fastighetspartner har ni en erfaren och kunnig entreprenör vid er sida. Vi besitter mångårig erfarenhet av ommålning av plåttak på allt från gamla kulturfastigheter till modernare objekt. Vi anpassar våra färgprogram efter fastighetens behov och fokuserar på miljömässiga val.

Måla om ert plåttak i tid och förekom onödiga höga kostnader för omläggning av ert plåttak.

color_splash-1920x1080

Med Solid Fastighetspartner har ni en långsiktig partner och kan känna er trygga med att arbetet utförs på rätt sätt.

  • Vi undersöker och kontrollerar befintligt underlag inför val av färgprogram. Vi har en nära kontakt med våra färgleverantörer för att säkerställa kvalitet och rätt val av produkter.
  • Vi för dagbok och dokumenterar väderlek, temperatur och luftfuktighet m.m under arbetets gång.
  • Vi utför egenkontroller där vi bl.a. gör vidhäftningskontroller, kontrollerar färgtjocklek och andra praktiska detaljer som är viktigt för att säkerställa arbetets kvalitet, arbetsmiljö etc.
  • Efter arbetet överlämnar vi relationshandlingar såsom dagbok, egenkontroller, produktblad och säkerhetsdatablad etc.

Vi målar åt såväl brf:er som större fastighetsägare/förvaltare såsom:

Med stor erfarenhet av organisering, ledning, koordinering och praktiskt utförande av takarbeten såsom takskottning, takmålning och takplåtslageri på allt från mindre bostadsrättsföreningar till större fastighetsägare och förvaltningsbolag är vi det trygga, personliga och självklara alternativet för ert tak.

Kontakta oss för offert och konsultation.