Pages Menu
Navigation

Takskottning

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  P1080313

Vi arbetar långsiktigt med såväl mindre som flera av Stockholms största Brf:er och fastighetsbolag för att vintersäkra deras tak och är en trygg partner för ert tak. Välkommen till Solid!

Lagkrav & Ansvar

Ansvaret för att taket på en fastighet skottas faller helt och hållet på Fastighetsägaren. Detta regleras i ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 §, andra stycket. ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet sker säkert och med den säkerhetsutrustning som krävs. Bestämmelser om utförandet av snöskottning på tak finns i föreskrifterna om byggnads och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

Om det inträffar en olycka är det i första hand den skadades arbetsgivare som ställs till svars, oavsett hur lång entreprenörskedja.

 

Skotta Säkert

Säkerhet & Risk

Allmänt

 • Anlita endast seriösa aktörer.
 • Om möjligt, anlita bara certifierad pesonal (Enligt Entreprenörsföretagens branschstandard).
 • Se till att besikta och kontrollera fastighetens tak regelbundet.
 • Se till att er Entreprenör har ordentlig försäkring som är avsedd för ändamålet.

Vid takskottningsarbete

 • Säkerställ att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Detta innebär att takskottningen alltid bedrivs av minst två personer på taket samt minst en person på trottoaren/gatan.
 • Fastigheten skall vara försedd med erforderlig takskyddsutrustning och denna skall vara besiktad innan arbete påbörjas (Kontroll innan arbete påbörjas och besiktad under snöfri säsong).
 • Kontroll av personlig fallskyddsutrustning skall utföras innan arbete.
 • Arbetsverktyg skall vara kontrollerade så att inga vassa spadar etc. förekommer. Verktyg skall vara förankrade med handlov.
 • Innan takskottning påbörjas skall gata/gård spärras av i erforderlig utsträckning. Även varningsskyltar skall sättas upp för att tydligt informera om pågående arbete och risker.
 • Takskottande personal skall ha kommunikationsutrustning samt vakt på gatan skall bära varselväst och visselpipa.
 • Ev. skyddsintäckning skall ske av fast installerad känslig egendom samt bortflyttning skall ske av övrig lös egendom.
 • Nedskottad snö och is skall röjas undan i erfoderlig omfattning så att kommunikationsytor friläggs.

 

glatt hus

Kostnads- & Riskminimering

Rekommendationer till fastighetsägare:

Skotta preventivt – d.v.s innan väsentlig mängd is bildats på taket och snö fortfarande är lös och lätt, för att:

 • Minska arbetstid och arbetskostnad.
 • Minska risk för mekaniska skador vid skottningsarbetet.
 • Minska slitage på tak p.g.a höga och tryckande laster.
 • Underlätta arbetet för skottande personal.
 • Reducera läckagerisk p.g.a. inträngande vatten vid isbildning som pressar in i taket.
 • Lös snö skadar varken person eller egendom vid ras eller nedskottning.

Montera snörasskydd för att:

 • Reducera risk för snö/isras och därmed risk för allvarliga person- och egendomsskador.
 • Underlätta riskbedömningsarbetet för skottande personal.
 • Minimera avsevärt det område som behöver röjas, då det oftast bara behöver skottas nedanför snörasskyddet.
 • Begränsa och minimera den mekaniska åverkan på taket ovan snöraskyddet som kan uppstå vid takskottningsarbetet.
 • Minimera arbetstid och arbetskostnad.

Besikta och kontrollera alltid ert tak regelbundet för att:

 • Säkerställa att det finns taksäkerhet i fullgod utsträckning för vad arbetet kräver.
 • Säkerställa att det inte finns brister i befintlig taksäkerhet och därmed förhindra olyckor.
 • Säkerställa och att tidigt upptäcka att det inte är skador i takets ytskikt som kan förorsaka följdskador, läckage etc.
 • Enkelt och tydligt  kunna lägga ansvaret hos sin entreprenör och dennes försäkring gällande eventuella takskador, följdläckage etc. Det är fastighetsägaren som har bevisbördan för att visa på vem som bär ansvaret för uppkommna skador. Ett av entreprenören besiktat tak, är en försäkring för fastighetsägaren mot olyckor, takskador och följdkostnader.

Istapp fara

Med stor erfarenhet av organisering, ledning, koordinering och praktiskt utförande av takarbeten såsom takskottning, takmålning och takplåtslageri på allt från mindre bostadsrättsföreningar till större fastighetsägare och förvaltningsbolag är vi det trygga, personliga och självklara alternativet för ert tak.

Kontakta oss för offert och konsultation eller för att teckna Trygghetsavtal för Takskottning.

 

 

Olycksexempel Snöras

 

Solid Comedy  Ras

http://www.nyhetstunneln.se/nyheter/Man-fick-istapp-i-huvudet/

 

Mamma och barn skadade i snöras

Publicerad 2 februari 2013

En mamma och ett litet barn skadades av ett snöras i centrala Stockholm på onsdagseftermiddagen. Ingen av dem skadades allvarligt, men båda fördes till sjukhus för tillsyn och omplåstring. Olyckan inträffade på Drottninggatan vid 14-tiden. En mamma och ett barn fick ett snöras i huvudet och polis och räddningstjänst kallades till platsen. Mamman hade fått ett jack över näsan men barnet klarade sig utan skador. De båda fördes dock till sjukhus för tillsyn och omplåstring.

Skada

Slogs omkull av fallande istapp
Gävle. Publicerad 4 december 2012

En fallande istapp träffade en kvinna i huvudet på Norra Slottsgatan nära Stortorget på måndagen. Den 49-åriga kvinnan berättar i polisanmälan att det svartnade för ögonen på henne och hon föll ned på knä av smällen. Hon fördes till hälsocentralen med en rejäl bula i huvudet. Fastighetsägaren är nu misstänkt för vållande till kroppsskada och kanske också brott mot den lokala ordningsstadga som förpliktar fastighetsägare att sköta om sina hus.

Icicle

Man avled efter snöras

Sveriges Nyheter, 2012-03-02 kl. 16:54 

Sverige En 90-årig man avled efter att ha blivit begravd under ett snöras från ett villatak i Trångfors utanför Boden vid lunchtid på fredagen. Mannen var på väg ut ur sin bostad när snön rasade över honom. Han grävdes fram av sin bror och en granne och fördes medvetslös i ambulans till Sunderby sjukhus där han konstaterades död, skriver Norrbottens-Kuriren.

 

Flera träffade av fallande is
Publicerad: 2011-01-17 15:01

En kvinna i Västervik träffades vid lunchtid på måndagen av fallande snö och is. Olyckan inträffade på Storgatan i centrum, rapporterar lokala medier.

Solid Skylift

Livsfaran: Istapparna
2011-01-06

Olycka. En 57-årig man fick en isklump i huvudet vid korsningen Fridhemsgatan/Flemingatan i centrala Stockholm i går. Mannen blev medvetslös och fick åka ambulans till Karolinska institutet. Efteråt röjdes snö på taken på gatan och träskivor fick skydda bilarna som redan stod på gatan. Foto: Janerik Henriksson/ scanpix

En 57-årig man slogs medvetslös av en fallande isklump i Stockholm i går. Med mildvädret i helgen riskerar fler att drabbas av livsfarliga istappar. – Faller isen 20 meter spelar det ingen roll vad man har för skydd, säger Fredrik Tamm, på larmcentralen Istappstelefonen.

Olycka

Allvarligt skadad i snöras- Luleå
Publicerat: måndag 12 april 2010 kl 12:03, Nyheter P4 Norrbotten.

Två flickor i 17-årsåldern skadades i ett snöras i gymnasiebyn i Luleå vid elvatiden i dag. En av dem skadades allvarligt.

 

Flera olyckor med fallande is
19 mars 2010 kl 14:15 

Ett flertal olyckor med is och snö som fallit från husfasader och tak inträffade under fredagen runt om i Stockholm. Nu varnas för extra hög risk för ras och fastighetsägare uppmanas att hålla bättre koll på sina tak.

Både egendoms- och personskador rapporteras från olika platser i Stockholm på fredagen. Is och snö har lossnat och fallit från hustak på många håll och i vissa fall har det uppstått skador.

Enligt Stockholmspolisen rapporteras minst sju händelser under förmiddagen och början på eftermiddagen. I några av fallen har parkerade bilar träffats av is och snö, men även en person blev skadad av fallande ismassor och fördes till sjukhus. Polisen varnar nu allmänheten och manar till bättre skottning och rensning av taken.
- Det är en överhängande risk för att det rasar och man ska vara försiktig när man är i närheten av byggnader. Det gäller ingen specifik plats. För fastighetsägare börjar det bli ganska akut om man inte sett till att få bort is och snö redan, säger Ulf Lindgren, presstalesman vid Stockholmspolisen, till Sveriges Nyheter.

Istappar

Uppdaterad 2010-03-08 17:19

En 41-årig kvinna bröt armen när hon träffades av ett fallande isblock i centrala Hudiksvall på måndagen. Flera olyckor med fallande is och snö har inträffat under dagen. Den 41-åriga kvinnan skadades strax efter klockan 12 på måndagen då hon var på väg på trottoaren nedanför ett hus på Drottningatan 8. Isblocket föll från ett tak och träffade henne på armen.
Fastighetsägaren har underrättats och en snöröjningsfirma påbörjade skottning av taket mindre än en timma efter olyckan.

 

Fallande isblock skapar olyckor
Publicerad 26 februari 2010 – 00:19

Minst två män fick på fredagen föras till sjukhus efter det att de fått en istapp i huvudet i Stockholm.

Den ena olyckan inträffade på Gyllenstiernsgatan på Östermalm. Enligt polisen är mannens skador inte allvarliga och mannen var vid medvetande när han fördes med ambulans till sjukhuset.En annan man träffades av en istapp i huvudet i Gamla stan i Stockholm vid lunchtid. Han fördes till sjukhus men även han klarade sig utan allvarligare skador.
På Riddargatan i Stockholm totalförstördes flera bilar av stora isblock som föll från taken.
Kvinna svårt skadad i snöras från höghus Uppdaterad 2010-02-04 18:47. Publicerad 2010-02-04 13:26
I snövädret i Stockholm har flera personer skadats av fallande istappar och snöras från hustak. En kvinna i 55-årsåldern skadades allvarligt på torsdagen då stora mängder snö rasade ner på henne.
Snön föll från ett sjuvåningshus i stadsdelen Blackeberg i västra Stockholm.

– Hon fick kotkompression. Hon stod upprätt och kroppen trycktes ihop av snömassorna, säger Bengt Kihlberg vid Västerortspolisen i Stockholm.

Icicles

Plåtslageri döms för dödande istapp
Publicerat: torsdag 26 maj 2005 kl 12:12, Ekot
En istapp i Stockholm.
Högsta domstolen har på torsdagen avgjort vem som var ansvarig för att en 14-årig pojke dog i januari 2002 efter att ha träffats av en fallande istapp på Drottninggatan i Stockholm. HD konstaterar att det var den plåtslagerifirma som skötte snöröjningen som har det yttersta ansvaret.
Fastighetsbolag beklagar olycka med nedfallande snö och is
Publicerat: fredag 18 februari 2005 kl 16:44, Nyheter P4 Radio Stockholm

Bilskador

Isolyckor i Stockholm

Minst två olyckor med fallande is och snö har under dagen inträffat i centrala Stockholm. En av olyckorna inträffade vid 11.30-tiden på Torkel Knutssonsgatan på Södermalm, där en kvinna fick ett jack i huvudet av is som föll från ett fönsterbleck. Kvinnan kunde dock lämna sjukhuset efter att ha sytts med några stygn. Det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem äger den fastigheten där olyckan inträffade. – Det inträffade är olyckligt, säger Olle Thorefeldt, informationsansvarig vid Stockholmshem till Radio Stockholm.Han säger att det är bostadsbolagets ansvar, och att man i det här fallet skulle ha kunnat rensa fönsterblecket från snö med skylift. En halvtimme tidigare inträffade en liknande olycka på Smålandsgatan. Där träffades en äldre man i huvudet av nedfallande is. Han har röntgats under dagen och ligger nu kvar på sjukhus för observation, men hans skador är inte livshotande enligt Karolinska sjukhuset. Företaget Core service management som sköter fastigheten beklagar det inträffade och meddelar att beredskapen för isröjning har höjts. I båda fallen rubricerar polisen det inträffade som brott mot ordningsstadgan, eftersom fastighetsägarna har skyldighet att hålla efter snö och is på husen. Risken för ras är just nu mycket stor i hela Stockholm. Även där taken är röjda kan det alltså falla is från fönsterblecken, Stockholmshem kommer nu att öka användningen av skylift och uppmärksamheten skärps.

Skotta Säkert  Bygg Gubbe