Pages Menu
Navigation

Facility Services

Solar panels und Sonne.

Solid Facility Services har ett tydligt mål. Solid lokalvård! Att göra lokalvård lite bättre, lite enklare och mycket mer affärsmässigt för våra kunder där fokus ligger på en långsiktig relation med vår uppdragsgivare.

För Dig som kund är vi övertygade om att vår dedikering till verksamheten bäst beskrivs som följande:

 

Kvalitetsförsäkrande- och garanti.

I Solids rutiner och styrning för att säkerställa god kvalitet i det dagliga arbetet ingår snabb respons på eventuella inkommande frågor via e-mail eller övrig kommunikation från kund/partner/leverantör, strukturerad dokumenthantering, fördelning av ansvar och befogenheter för personal, intern- och extern kommunikation och resursfördelning samt vidareutbildning. Löpande målsättning för kvalitetsarbetet med strategi och uppföljning genomförs i förbättringssyfte.

Kvalitetsgarantin innebär att vi inte ifrågasätter en eventuell reklamation utan omgående utför nödvändig åtgärd på plats för att åtgärda problemet. Läs mer om vårt generella Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöarbete här.

 

Kvalificerad, engagerad och initiativtagande personal ger 100% nöjda kunder.

Vi är fast övertygade om att det är långsiktigheten i en affärsrelation som är mest givande för båda parter. Vi ser också den tydliga kopplingen mellan att ha 100 % nöjda kunder och att ha 100 % nöjd personal. I detta är löpande medarbetarsamtal och kontinuerlig uppmuntran till konkreta förbättringsförslag från den dagliga verksamheten mycket viktiga delar i utvecklingen mot en arbetsmiljö som engagerar och uppmuntrar till initiativtagande. Att tillhandahålla en matchning mellan yrkesrollens krav och personens dedikering till utförande i världsklass i sin roll är avgörande och någonting vi tror starkt på. Läs mer om vårt generella Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöarbete här.

 

Miljöomtanke- och anpassning.

För oss är det en självklarhet att vi använder miljöklassade rengöringsmedel och väljer leverantörer efter miljöprogram och upplägg. Vi eftersträvar också hela tiden nya och i än större utsträckning miljösäkrande metoder för lokalvård. Läs mer om vårt generella Kvalitet- Miljö- och Arbetsmiljöarbete här. 

Låt Solid komma med lösningen på Era lokalvårdsutmaningar. Vi löser dem på ett enkelt, miljövänligt och professionellt sätt.

Kontakta oss för offert och konsultation eller för att teckna avtal.

Solid Facility Services – för en engagerad vård av Er lokal


Trappstädning – Brf Åparken i Annedal/Bromma