Pages Menu
Navigation

Teckna Trygghetsavtal


När ni tecknar Solids takskottningsavtal har ni en trygg, engagerad och långsiktig partner för komplett bevakning och takskottning av er fastighet. Stå inte utan takskottningsavtal i vinter! Vi bevakar och utför en säker och professionell takskottning!

Skotta Säkert

Teckna Solids Trygghetsavtal för Takskottning:

  • Vi besitter en bred erfarenhet och kompetens inom ledning och styrning av takskottningsarbete.
  • Vi bevakar er fastighet och skottar ert tak när behov finns på ett fackmannamässigt sätt.
  • Vi använder oss av ceritifierade takskottare enligt aktuell branschstandard.
  • Vi besiktar er fastighet regelbundet för att kontrollera en god taksäkerhet samt för att säkerställa att inga skador har uppkommit.
  • Vi bevakar och dokumenterar regelbundet väderprognoser, snömängd, temperaturer, etc. för att agera utifrån bästa möjliga beslutsunderlag.
  • För att minimera risker och arbetsinsats/kostnader rekommenderar vi och utför montering av snörasskydd.

Kontakta oss för offert eller för att teckna Trygghetsavtal för takskottning.

Solid Trygga Händer

”Solid Fastighetspartner AB fokuserar på långsiktiga kundrelationer med affärsmässighet som ledord och erbjuder trygga, lönsamma och kvalitativa tjänster inom byggnads- och fastighetssektorn”

image