Pages Menu
Navigation

Varför Solid

 1. 1

  Trygghet

  Därför Solid – Vi tror starkt på att ledordet i vår verksamhet är Trygghet och vi bygger därför alltid in säkerhet och ansvar i allt vi gör, från certifieringar och försäkringsansvar till processhantering- och dokumentering av rutiner. Vår uppgift är att ge dig som kund en trygg tillvaro i vår professionella relation.

 2. 2

  God affär

  Därför Solid – Vi är måna om att du som kund ska göra en god affär och vi
  definierar en god affär som summan av att leverera en långsiktigt kvalitativ tjänst och att aktivt förebygga framtida uppkomna kostnader. Vi gör det genom att föreslå proaktiva lösningar där vi löpande utvärderar vad vi kan göra för att kostnadseffektivisera vårt samarbete.

 3. 3

  Affärsmässighet

  Därför Solid – Vi vet att affärsmässighet är nyckeln till effektiva, utvecklande och fruktsamma partnerskap. Därför bygger vi in struktur i våra affärsprocesser
  och tillhandahåller alltid genomtänkta avtal och dokumentering till kund samt har en organisation som stödjer kundservice och kommunikation. Vi lyfter in affärsmässighet i vårt samarbete för att underlätta för dig som kund och för oss själva.

 4. 4

  Erfarenhet

  Därför Solid – Ingenting slår gedigen erfarenhet och expertis av det tjänsteområde som erbjuds och med oss får du som kund tillgång till just det. Med en samlad erfarenhet av mer än 20 år av affärsmanna- ledar- och entreprenörskap samt mångårig specialistkompetens inom projektledning av entreprenad så vet vi vad du som kund behöver för att säkerställa en framgångsrik service av, och partnerskap för, din fastighet.

 5. 5

  Personligt

  Därför Solid – För oss är varje uppdrag vi åtar oss av personlig vikt och vi är alltid medvetna om att vi arbetar med människors säkerhet och fastigheters långsiktiga värdering varje dag. Med detta i åtanke ser vi personligt engagemang i våra kundprojekt som en framgångsfaktor och vet att det är en av de främsta skillnaderna mellan en bra och en mindre bra leverantör av fastighetsservice.

 6. 6

  Långsiktighet

  Därför Solid – När vi tar oss an ett projekt ser vi det alltid som början på ett långsiktigt samarbete som vi ska utveckla på höjden, längden och bredden genom att bygga förtroende via lyhördhet, hög kompetens och leverans.